Ween sinn mir? Wat maachen mir? Fierwat solls du och beim LSRM matmaachen?